سامانه مودیان مالیاتی چیست؟

سامانه مودیان مالیاتی چیست؟
  • 9 اردیبهشت 1403
  • هادی صعودی
  • صدور صورتحساب الکترونیکی

سامانه مودیان مالیاتی چیست؟

سامانه مودیان مالیاتی با هدف جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی راه‌اندازی شده است. گروهی از شرکت‌ها مشمول اجرای قوانین سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی شدند. استارت این سامانه از سال 1402 زده شد و از ابتدای دی ماه 1402 ارسال صورتحساب الکترونیکی در بستر سامانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی تکلیف گردید. در واقع تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان هستند.

دلیل راه اندازی این سامانه ایجاد عدالت مالیاتی، کاهش شکاف طبقاتی، افزایش سهم مالیات و کاهش سهم نفت در بودجه و کنترل تورم را از دلایل ایجاد سامانه مودیان اعلام کرده‌اند.