ملاک پذیرش گاز طبیعی واحدهای تولیدی به عنوان اعتبار مالیاتی مشخص شد

ملاک پذیرش گاز طبیعی واحدهای تولیدی به عنوان اعتبار مالیاتی مشخص شد
  • 25 آذر 1402
  • مهدی صعودی
  • صدور صورتحساب الکترونیکی

ملاک پذیرش گاز طبیعی واحدهای تولیدی به عنوان اعتبار مالیاتی مشخص شد

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، براساس بخشنامه ابلاغی دکتر سید محمد هادی سبحانیان، مطابق تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، در صورتی که گاز طبیعی موضوع بند یادشده به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کاربرده شود اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل پذیرش است. بر اساس این بخشنامه، در مواردی که کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با مصارف چندگانه اعم از خوراک، سوخت مصرفی و ...) در واحد تولیدی مورد استفاده قرار گیرد؛

در فرآیند حسابرسی باید موارد مصرف با درنظر گرفتن نرخ خرید کالا تفکیک شود.