مهلت ارسال صورتحساب در سامانه مودیان 21 روز شد!

مهلت ارسال صورتحساب در سامانه مودیان 21 روز شد!
  • 30 خرداد 1403
  • هادی صعودی
  • صدور صورتحساب الکترونیکی

مهلت ارسال صورتحساب در سامانه مودیان 21 روز شد!

مهلت ارسال صورتحساب الکترونیکی 21 روز شد

به نقل از مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه طبق قانون تسهیل تکالیف مؤدیان از اول دی‌ماه ۱۴۰۲ تمام اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان هستند، اظهار داشت: مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی درخواست های متعددی برای ایجاد تسهیلات جهت انجام تکالیف مقرر در این قانون داشتند که افزایش مهلت ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان در همین راستا در دستور کار قرار گرفت.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: از این رو با پیگیری های انجام شده از طریق کارگروه راهبری سامانه مودیان، مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان تا اطلاع ثانوی به 21 روز افزایش یافت.