وضعیت in progress سامانه مودیان

وضعیت in progress سامانه مودیان
  • 13 اردیبهشت 1403
  • هادی صعودی
  • صدور صورتحساب الکترونیکی

وضعیت in progress سامانه مودیان

وضعیت in progress سامانه مودیان

وضعیت in progress سامانه مودیان از جمله خطاهایی است که کاربران را دچار مشکل میکند. این وضعیت تنها به این معنا است که صورتحساب ارسالی شما در وضعیت “در حال پردازش” قرار دارد و به زودی بررسی و نتیجه آن برای شما مشخص خواهد شد. توجه باشید که در این موارد اگر بررسی و پردازش صورتحساب ارسالی شما طول کشید، حتما و جدا از ارسال مجدد صورتحساب خودداری کنید و صرفا با گرفتن استعلام، وضعیت صورتحساب ارسال شده خود را بررسی کنید..