وضعیت pending در سامانه مودیان

وضعیت pending در سامانه مودیان
  • 13 اردیبهشت 1403
  • هادی صعودی
  • صدور صورتحساب الکترونیکی

وضعیت pending در سامانه مودیان

وضعیت pending یا عدم برگشت پاسخ استعلام از سوی سازمان به نرم افزارها

گاهی اوقات سرور سازمان امور مالیاتی به درستی کار نمیکنه یا به علت ترافیک بالا، صورتحساب ارسالی دچار وضعیت pending میشه 

به این معنی که هنوز سازمان صورتحساب ارسالی را بررسی نکرده است .

در همین شرایط pending ممکن است صورتحساب در کارپوشه درج شده باشد. 

تا ثبت صورتحساب در کارپوشه صبر کنید اما اگر صورتحساب معوق دارید اقدام به ارسال آنها نمایید و منتظر تایید صورتحساب نشوید.. 

نکته مهم: 

حداکثر زمان برای تعیین وضعیت صورتحساب یک روز است حتما صورتحساب را در روز بعد یا همان روز مجدد کنترل کنید..